Digitale media:
valse profeet of reddende engel


Symposium
4 september 2021

"Wij ondersteunen dit initiatief waarbij ook het delen van materialen een onderdeel is en voor alle wijkgemeenten en andere belangstel-lenden van belang", aldus Martha Beuckens,
scriba Bergkerk

Zijn de media de toekomst voor de kerk? Gaan ze ervoor zorgen dat minder mensen de kerk verlaten en dat jongeren meer aangesproken worden door de boodschap? Of zijn Instagram, Facebook en TikTok het domein van uiterlijkheden en oppervlakkigheid? Is spiritualiteit op sociale media, als een vis op het droge?

DIGITALE MEDIA: VALSE PROFEET OF REDDENDE ENGEL
Op 4 september in de Fonteinkerk Amersfoort
Over de mogelijkheden van de media en de toekomst van de kerk.

Prominente theologen gaan met elkaar en met de aanwezigen in gesprek.
René de Reuver, scriba generale synode: “Wij zijn niet geroepen om de kerk te redden – daar zorgt God zelf voor”.
Mirella Klomp, expert op het gebied van ‘The Passion’: “Miljoenen Nederlanders nemen jaarlijk deel aan een openbare multimediale uitvoering van Christus’ Passie. Wat zegt dat?”
Remmelt Meijer, theoloog, kerkbegeleider, pionier: “Wij hebben last van ‘gestolde vormen’. Is de preek wel de vorm voor een live-stream?”

Uit Amersfoort spreken Rolinka Klein Kranenburg, pionierend predikant in de Amersfoortse Veenkerk, Kees-Jan Mulder filmmaker, theoloog, facilitator in participatory video en Leo Koffeman als theoloog en oecumenicus, één van de organisatoren van het symposium.

In de middag zijn er werkgroepen, workshops, trainingen en demonstraties. Met predikanten, bestuurders, gemeenteleden en specialisten op het gebied van video en sociale media.

René de Reuver

René de Reuver
Scriba Generale Synode

pasfoto Klomp

Mirella Klomp
Universitair Hoofddocent Praktische Theologie 

Remmelt Meijer

Remmelt Meijer
Theoloog, kerk-begeleider, pionier

Leo. Koffeman

Leo Koffeman
Em. Hoogleraar Kerkrecht, Oecumene

Rolinka Klein Kranenburg

Rolinka Klein Kranenburg
Pionierend predikant

Kees-Jan Mulder

Kees-Jan Mulder
Filmmaker, theoloog,  participatory video

Protestantse kerk