Links en Testimonials

Wat mooi dat de Fonteinkerk dit symposium organiseert om daarmee samen met andere kerken te zoeken naar onze plek als kerk in de digitale wereld. Er valt voor veel kerken nog een wereld te winnen in hun taal- en beeldcultuur en hun presentie op internet.
ds. Diederiek van Loo
Stadsdominee
We ondersteunen het initiatief van de Fonteinkerk om deze conferentie te organiseren, waarbij ook het delen van materialen een onderdeel is en voor alle wijkgemeenten en andere belangstellenden van belang kan zijn.
Martha Beuckens
scriba Bergkerk
Een goed idee, waar wij als Brug gemeente achter staan. In onze gemeente wordt op dit moment hard gewerkt om een kerkapp te introduceren.
wijkkerkenraad
De Brug

Actueel onderwerp zou ik zeggen waar veel over te zeggen valt en waarin het vooral niet moet gaan over hoe mooi de apparatuur moet zijn maar wel hoe vernieuwend het zou kunnen werken in de beleving van de ‘kerk'

De kerk moet meer reclame maken voor online-activiteiten. Als mensen het weten kunnen meer mensen ernaar luisteren, ernaar kijken. De kerk kan natuurlijk op heel veel sociale media dingen doen: Facebook, Instagram, Twitter…Dan kun je meer mensen bereiken.

De kerk moet zowel naar binnen als naar buiten toe sterk zijn. In beide is dat momenteel niet zo. Digitaal valt daar zeker iets in te winnen. Je zult weer inspirerend en relevant moeten zijn als kerk en dat weten te communiceren.

Meer lezen, zien, horen? Kijk op de site